Prawo do odstąpienia od umowy, gwarancje, zwroty, reklamacje

I. Zwroty

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.freakygoods.com przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 30 dni.

Zwroty poprzez pocztę lub pocztę elektroniczną
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Tandem Commodities Sp. z o.o., ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/312, 10-450 Olsztyn lub na adres e-mail info@freakygoods.com

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Tandem Commodities Sp. z o.o.
ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/312
10-450 Olsztyn

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez firmę Freaky Goods świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Koszty dostawy towarów do klienta zostaną zwrócone proporcjonalnie do wartości zamówienia (tzn. jeśli zwracają Państwo towar o wartości 10% całego zamówienia, zwrócimy również 10% poniesionych kosztów wysyłki).

II. Gwarancja

Oferowane przez nas towary objęte są 12-miesięczną gwarancją. Z gwarancji mogą Państwo skorzystać w przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru niewynikających z normalnego użytkowania. W przypadku korzystania z gwarancji prosimy o kontakt mailowy na adres info@freakygoods.com w celu rozpatrzenia Państwa reklamacji.

III. Reklamacje

Reklamacje mogą Państwo składać poprzez zalogowanie się na swoje konto w sklepie lub drogą pocztową.

Reklamacje przez pocztę lub pocztę elektroniczną

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Tandem Commodities Sp. z o.o., ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76/312, 10-450 Olsztyn lub adres e-mail info@freakygoods.com.

Pobierz dokument reklamacji (kliknij)

Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi nasza firma. W celu ustalenia sposobu wysyłki prosimy o kontakt.

IV. Problemy z dostawą

Dokładamy starań, aby wysyłane przez nas przesyłki były w odpowiedni sposób zabezpieczone oraz zaadresowane. W przypadku wykrycia przez Państwa, że przesyłka z zamówieniem została zniszczona (rozerwana, zalana itp.) prosimy odstąpić od przyjmowania takiej przesyłki. W takim przypadku listonosz albo Państwo w Urzędzie Pocztowym powinni sporządzić odpowiedni protokół. Jednocześnie prosimy o informację o zaistniałym fakcie na adres e-mail info@freakygoods.com Przesyłka zostanie do nas zwrócona i wyślemy ją ponownie lub zwrócimy Państwu pieniądze.

W dniu nadania przesyłki na adres poczty internetowej podany w zamówieniu wyślemy potwierdzenie nadania przesyłki. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa w ciągu 5 dni od jej nadania (tj. od daty maila z potwierdzeniem nadania) prosimy o kontakt na adres e-mail info@freakygoods.com.